1 2 3 5 caps

MEERWAARDE

De VINH heeft als doel de economische actoren van Hoboken met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaars activiteiten leren kennen en zodoende gebruik kunnen maken van elkaars diensten en producten, alsook een groep te vormen die “samen sterk staat” als het mocht nodig blijken. 

Om dit doel te bereiken neemt de VINH initiatieven en organiseert ze acties.

Voorbeelden:

 • We organiseren regelmatig events om de leden bij elkaar te brengen. Hierbij neemt de VINH een deel van de kosten op zich.
 1. Lentewandeling
 2. Jaarlijks etentje
 3. Deelname aan Hobokense events georganiseerd door district, Unizo, …
 4. Jaarlijkse zomerdrink
 5. ……. 
 • We zijn lid van Kobra. Dit is een organisatie die alle bedrijvenverenigingen uit het Antwerpse overkoepelt. In totaal een 400 tal ondernemingen.
 1. Kobra organiseert regelmatig zelf events waar onze leden welkom zijn.
 2. We signaleren onze leden events georganiseerd door andere bedrijvenverenigingen.
 3. Interessante sprekers
 4. Bedrijfsbezoeken
 5. Leuke recepties
 6. ……..
  • Onze leden hebben hierdoor kans contacten te leggen in de omringende gemeenten.
 • We zijn lid van Succesrijk Netwerken. 

Een zeer grote netwerkvereniging (meer dan 1.000 bedrijven) met heel wat activiteiten waarop onze leden uitgenodigd zijn. Onze leden krijgen op deze activiteiten vaak korting of zijn gratis welkom.

 1. Maandelijks netwerk ontbijt met goede sprekers
 2. Bezoek aan lidbedrijven
 3. Recepties
 4. …….
  • Ook hier hebben onze leden kans contact te leggen buiten Hoboken.
 • We onderhouden een goede relatie met het districtsbestuur.

Een lidbedrijf daar introduceren is gemakkelijk, aangezien we een aantal districtsverantwoordelijken persoonlijk kennen.